JOHN KAROUSSOS Saint Luke 2002-2010 - x +
KarJ2002luke

CN: KarJ2002luke

MT: fresco on plaster (x)

PR: John Karoussos - 2010

LC: ACG Chapel of The Three Hierarchs

CM: <>

BIBLIOGRAPHY:
Archbishop SERAFIM / CHRISTOU / BOURAS / VABOULIS John Karoussos: The Wall Painting of Saint Panteleimon Church on Aharnon Street, Athens 1996 Astir, Athens

ACG BIO
© THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE: ACG ART.ACG ART