NIKOS VELMOS Seniors #33: Koukas from Epirus [R] Arched Entranceway [V] 1927 - x +
VelN1927sn33

CN: VelN1927sn33

MT: graphite on paper (25x18)

TX: inscribed with graphite at lower middle in Greek <o Koukas / o Epirotis>

PB: Frangelio #35, 13/08/1927, p.2

PR: Nikos Velmos Collection, Athens

DN: Mr. Takis Efstathiou - 2006

CM: <>

BIBLIOGRAPHY:
VELMOS, NIKOS The Frangelio Issued by Velmos 1926-1929 Athens [Greek]
LOGOTHETIS, NIKOS Nikos Velmos (1890-1930) 2006 Athens [Greek]

ACG BIO
© THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE: ACG ART.ACG ART