NIKOS VELMOS Seniors #50: Profile of Praxitelis Tsalikis, the Actor 1927 - x +
VelN1927sn50

CN: VelN1927sn50

MT: sanguine on card (20x14)

TX: inscribed with colored pencil at lower right in Greek <Vel / mos // o Praxitelis>

PB: Frangelio #47, 05/11/1927, p.4

PR: Nikos Velmos Collection, Athens

DN: Mr. Takis Efstathiou - 2006

CM: <>

BIBLIOGRAPHY:
VELMOS, NIKOS The Frangelio Issued by Velmos 1926-1929 Athens [Greek]
LOGOTHETIS, NIKOS Nikos Velmos (1890-1930) 2006 Athens [Greek]

ACG BIO
© THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE: ACG ART.ACG ART