NIKOS VELMOS Youth #04: Portrait Thodoros ca. 1928 Athens - x +
VelN1928yo04

CN: VelN1928yo04

MT: graphite on paper (19x15)

TX: inscribed with graphite at lower left in Greek <Little Ka / ragounis Thodo / ros Zavrakias / menos Athens 1928>

PR: Nikos Velmos Collection, Athens

DN: Mr. Takis Efstathiou - 2006

CM: <>

BIBLIOGRAPHY:
VELMOS, NIKOS The Frangelio Issued by Velmos 1926-1929 Athens [Greek]
LOGOTHETIS, NIKOS Nikos Velmos (1890-1930) 2006 Athens [Greek]

ACG BIO
© THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE: ACG ART.ACG ART