NIKOS VELMOS Portraits of Nikos Velmos: Nikos Kazanis 1930 [a] Yannoulis Halepas 1931 Athens [b] - x +
VelN1931ar05

CN: VelN1931ar05

MT: silver print on paper / marble after plaster

PR: Nikos Velmos Collection, Athens

DN: Mr. Takis Efstathiou - 2006

CM: <>

BIBLIOGRAPHY:
VELMOS, NIKOS The Frangelio Issued by Velmos 1926-1929 Athens [Greek]
LOGOTHETIS, NIKOS Nikos Velmos (1890-1930) 2006 Athens [Greek]

ACG BIO
© THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE: ACG ART.ACG ART